Mực đổ TPT AR200 dùng cho máy photocopy Sharp

Mực đổ TPT AR200 dùng cho máy photocopy Sharp

Liên Hệ

 

 

     0983292652

     Hoalamcosos@gmail.com

Mô tả

 • Mã mực: TPT AR200
 • Trọng lượng: 610gr
 • Máy sử dụng :
  • Sharp AR-160/ AR-161
  • Sharp AR-200/ AR-205
  • Sharp AR-162/ AR-163
  • Sharp AR-201/ AR-207
  • Sharp AR-206/ AR-F201
  • Sharp AR-162S/ AR-164
  • Sharp AR-203E/ 203EX/ 5420
  • Sharp AR-5015/ 5020/ 5120
  • Sharp AR-5316/ 5320
  • Sharp AR-5520/ 5518/ 5516
  • Sharp AR-5618/ 5620/ 5623
  • Sharp AR-5625/ AR-5631
  • Sharp AR-5726/ AR-5731
  • Sharp AR-6023/6020 n/d
  • Sharp AR-6031N/ 6026N
  • Sharp AR-2008D/ 2308D
  • Sharp AR-M200/ AR-M201
  • Sharp AR-M160/ AR-M205
  • Sharp AR-M161/ AR-M206
  • Sharp AR-M208/ AR-M208 N
  • Sharp AR-M236/ AR-M276
  • Sharp AR-M237/ AR-M277
  • Sharp AR-M256/ AR-M316
  • Sharp AR-M257/ AR-M317
  • Sharp AR-M258/ AR-M318
  • Sharp AR-M280N/ AR-M280U
  • Sharp AR-M350/ AR-M450
  • Sharp AR-M351/ AR-M451 N/U
  • Sharp AR-M355/ AR-M455 N/U
  • Sharp AR-M420U/ AR-M312U
  • Sharp AR-M550/ M620/ M700
  • Sharp MX-M282N/ MX-M362N
  • Sharp MX-M350/ MX-M450
  • Sharp MX-M258 / M260 / M310
X