Mực đổ TPT DC450 dùng cho máy photocopy Xerox

Mực đổ TPT DC450 dùng cho máy photocopy Xerox

Liên Hệ

 

 

     0983292652

     Hoalamcosos@gmail.com

Mô tả

 • Mã mực: TPT DC200
 • Trọng lượng: 600gr
 • Máy sử dụng :
  • Xerox DocuCentre 1055 / 1085
  • Xerox Document Centre 156 / 186
  • Xerox Document Centre 236 / 286
  • Xerox DocuCentre S1810 / S2010 / S2220 / S2420
  • Xerox DocuCentre S2011 / S2320 / S2520
  • Xerox DocuCentre-II 2005 / 3005
  • Xerox Docucentre-III 2007 / 3007
  • Xerox DocuCentre 450i / 550i
  • Xerox DocuCentre-II 4000 / 5010
  • Xerox DocuCentre-IV 2056 / 2058
  • Xerox DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065
  • Xerox DocuCentre-IV 4070 / 5070
  • Xerox DocuCentre-V 4070 / 5070
X